Sybille Kroos


"Feuer frei auf Gloria", 2007, Tonpapier/Leim